Styrelsen 2023/2024

Ordförande
Leif Johansson
leif@halmstadbtk.se

Vice ordförande
Tomas Bengtsson
strawhbk@gmail.com

Sekreterare
Olof Öborn

Kassör
Eva Knutsson

Ledamöter
Lars Holmqvist
Ann-Louise Svensson
Mårten Niklasson
Anna Oredsson
Kenneth Nilsson

Suppleanter
Thomas Fjällman
Ulf Johansson

Adjungerad
Ulf Carlsson
tickan@halmstadbtk.se