Halmstad BTK parapingis

HBTK är en förening med en stor bred verksamhet, allt från pingisskolor till elitverksamhet.
Vi har en ambition att utveckla pingisen ytterligare genom att göra sporten mer tillgänglig även för personer med funktionsvariationer.
Idag är parapingisen inkluderad i Svenska Bordtennisförbundet.

Vår målsättning är att skapa intresse och gemenskap gör att få igång en mer kontinuerlig verksamhet i parapingis.
Under hösten 2022 har trettiotalet gymnasiesärskoleelever på Sturegymnasiet gästat oss och spelat bordtennis på idrottstimmarna.
Parkinsonföreningen i Halmstad har ett antal medlemmar som deltager på tisdagar i vår Motionspingis.

Vi håller till i Halmstad Arena (C-hallen/pingis) Växjövägen 11
Rack finns att låna och vi har instruktör på plats. 

Vi är som medlemmar i Sveriges Parasportförbund anslutna till ParaMe, en söksida där man hittar föreningar som bedriver parasport.
Där finns kontaktuppgifter om man söker på vårt föreningsnamn, Halmstad Bordtennisklubb