Hoppa till sidans innehåll

Svensk bordtennis förändrar

23 JUN 2022 15:05
Från läsåret 2023/2024 kommer Svenska Bordtennisförbundets riksidrottsymnasium (RIG) finnas på två orter, Söderhamn och Halmstad.
  • Skapad: 23 JUN 2022 15:05

Under en tid har Utbildningsdepartementet på uppdrag av regeringen haft för avsikt att se över och presentera ett reviderat idrottsgymnasiesystem. Enligt plan skulle en ny modell sjösättas läsåret 2024/2025. För att möta denna förändring tillsatte Svenska Bordtennisförbundets styrelse för en tid sedan en arbetsgrupp med uppdraget att utvärdera befintlig RIG-verksamhet samt undersöka vad en ny modell eventuellt skulle innebära för SBTF på längre sikt. Regeringen beslöt dock under hösten 2021 att arbetet skulle pausas och meddelade via Riksidrottsförbundet (RF) att befintlig modell istället skulle vara aktuell även över kommande dimensioneringsperiod som gäller i tre år från läsåret 2023/2024. Dimensioneringen anger antalet platser som respektive specialidrottsförbund har rätt till på sitt RIG.

Arbetsgruppen har därefter lämnat en sammanställning till SBTF:s styrelse där innehållet dels består av en grundlig sportslig analys och konklusion över svensk ungdomsbordtennis samt de synpunkter SBTF erhållit från Riksidrottsförbundet (RF) kring RIG-verksamheten.

Styrelsen har, baserat på underlaget, fattat beslut att från 2023/2024 kommer svensk bordtennis ha två RIG-orter – Söderhamn och Halmstad. Vardera ort kommer ha åtta platser och således har SBTF blivit tilldelade totalt 16 platser på två RIG-orter.

Beslutet innebär att dagens RIG i Köping kommer avvecklas. Befintliga elever i Köping samt de som inleder sin studieperiod hösten 2022/2023 kommer enligt avtal att slutföra sin utbildning där.
 
Nystart
– Styrelsen var helt enig men självklart var det inget enkelt beslut att fatta. Vi har erhållit synpunkter från RF på bland annat den sneda könsfördelning som råder på befintligt RIG vilket naturligtvis är en generell utmaning och inget som är specifikt RIG i Köping. Dessutom visar RF på att vi inte utnyttjar det antal platser vi har att tillgå. Från vår sportsliga ledning påpekas vikten av att ha en elitmiljö kopplat till RIG och att träningen bör bedrivas med förebilder i en elitmässig struktur. Det kommer vi ha i yttersta grad med de nya RIG-orterna. Detta är också något som poängterats av Sveriges Olympiska Kommitté i kravanalysen för damer. Vidare finns det en tilltro till att SBTF, via framgångsrikt rekryteringsarbete och aktivt ökat intag på damsidan, också kan förstärka damsatsningen ytterligare, för att på ett bättre och mer långsiktigt sätt kunna möta de uppsatta målen kring könsfördelning. Det är också en fråga som rent generellt sett är bland de högst prioriterade inom svensk bordtennis. Under lång tid har det gjorts ett väldigt gott arbete i Köping och engagemanget och förutsättningarna är väldigt fina – det är också något jag verkligen vill tacka för. Vi är också helt övertygade om att de elever som tillhör de sista årskullarna i Köping även fortsatt kommer erbjudas lika bra förutsättningar. Det är dock vår samlade bedömning att vi har ett behov av att få till en nystart, säger Dennis Lindahl, ordförande i Svenska Bordtennisförbundet.
 
NIU redan etablerade
Såväl Söderhamn som Halmstad är i dagsläget etablerade så kallade NIU-orter (nationell idrottsutbildning). Båda orterna har en väl utbyggd elitverksamhet med lag i Pingisligan, Halmstad på både dam- och herrsidan. 
– Både Halmstad och Söderhamn är två orter där vi har väl fungerande elitmiljöer. Det är viktigt för våra framtida seniorlandslagsspelare att i den dagliga träningen få verka i en miljö med starka seniorspelare och äldre förebilder. Både Halmstad och Söderhamn har under en lång tid levererat mycket goda resultat och utveckling. Köping har i 20 års tid erbjudit mycket goda förutsättningar för svensk bordtennis men efter RF:s synpunkter på nuvarande RIG och den sportsliga analys som gjorts är styrelsens beslut logiskt, säger Daniel Ellermann, landslagsansvarig.
 
Söderhamn och Halmstad ska officiellt vara igång som RIG-orter från och med hösten 2023 (läsåret 2023/2024) och åtta elever är det totala intaget över en dimensioneringsperiod på tre år. Därefter sker en ny utvärdering (och dimensionering) från RF:s sida.
 
Frågor:
Dennis Lindahl
Ordförande
072-505 70 70
This is a mailto link 
 
Thomas Buza
Generalsekreterare
0708-72 73 78
This is a mailto link

Skribent: Arne Andersson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Halmstad BTK - Bordtennis
Kansliet, Växjövägen 11
30244 Halmstad

Kontakt:
Tel: 0706120913
E-post: This is a mailto link

Se all info